Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Päättäjää kiinnostavat menestys työelämässä ja hyvä arki

Menestys työelämässä ja arvostuksen saaminen muilta motivoivat vahvasti suomalaisia yrityspäättäjiä. Nykyajan tyypillinen yrityspäättäjä arvostaa kuitenkin omaa hyvinvointia sekä tavallista arkea jopa menestystekijöitä enemmän. TNS PäättäjäAtlas2015 -tulosten mukaan yrityksen johtohenkilöiden henkilökohtaiset motivaattorit ja yrityksen lyhyen tähtäimen ennuste kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Haasteeksi koetaan maan talouden lyhyen tähtäimen kehitys. Työsarkaa riittää myös yrityksen hankintojen kilpailuttamisessa. Maan taloudellinen …

Lue Lisää

Huvikuskit verkossa

Tuoreen Online Cars -tutkimuksen mukaan reilu kolmannes suomalaisista autoilijoista on käynyt jollakin autosivustolla viimeisimmän kuukauden aikana. Aiempaa useampi vaikuttaa käyvän autosivustoilla huvin vuoksi tai seuraamassa markkinatilannetta – onkohan ilmassa aiempaa enemmän autohaaveita ja autokuumetta? Autosivustoille tullaan entistä useammin surffaamaan omaksi huviksi ja seuraamaan tarjontaa vaikka ostoaikeita ei ehkä olisi. Sivustoilla viihtymistä selittänee osittain parantunut käyttäjäkokemus. …

Lue Lisää

Mitä suomalaisille kuuluu?

Kiireen tuntu ja hyvän arjen tavoittelu nousivat viime vuonna suomalaisten asennemaiseman keskiöön. Digitaalisuudella oli poikkeuksellisen vahva rooli suomalaisten arjessa, ja sen vaikutus näkyi myös asennemaisemassa. Suomalaisten elämää värittää voimakkaasti digitaalisuus. Viime vuoden TNS Monitor -tutkimuksessa havaittiin, että uuden teknologian innokas käyttäminen vahvisti erityisesti yksilökeskeisyyttä sekä halua erottautua massasta. Etenkin niin kutsutut digitaaliset edelläkävijät herättivät paljon …

Lue Lisää

Tavaroiden verkkokauppa kasvaa taantumasta huolimatta

Vähittäiskaupan tuotteiden verkkokauppa jatkoi kasvuaan viime vuonna, mutta palveluiden verkkokauppa supistui. Viiden vuoden aikana suomalaisten verkko-ostokset ovat lisääntyneet liki viidenneksen. TNS Gallupin, Kaupan liiton ja Asiakkuusmarkkinointiliiton tuoreen Verkkokauppatilaston mukaan suomalaiset ostivat tavaroita, palveluja ja sisältöjä verkosta vuonna 2014 yhteensä 10,5 miljardilla eurolla. Se on aavistuksen enemmän kuin edellisvuonna. Palveluiden verkkokauppa kuitenkin väheni selvästi. Suomalaiset ostivat …

Lue Lisää

Pitääkö mun aina olla netissä

Noin 3,9 miljoonaa 15-79-vuotiasta suomalaista käyttää internetiä vähintään kerran kuukaudessa. Yli 65-vuotiaista suomalaisistakin jo 67 % käyttää internetiä kuukausitasolla, paljastaa tuore NetTrack-tutkimus. Internetissä vietetty aika jatkaa kasvuaan ja yhä useampi käyttää internetiä älypuhelimellaan. Nousevien käyrien aika alkaa lähestyä loppuaan. Ainakin mikä tulee internetinkäytön levinneisyyden kasvuun. Nyt käytännössä kaikki alle 50-vuotiaat suomalaiset käyttävät internetiä vähintään kerran …

Lue Lisää

Älypuhelin toimii myös muistilistana

Älypuhelimet löysivät nopeasti tiensä suomalaisten sydämiin. Varsinkin netin käytön siirtyminen mobiiliin on silmin nähtävissä: jo 70 prosentilla suomalaisista on älypuhelin, ja joka kolmas sanoo, ettei voisi enää elää ilman sitä. Mobiilinetin räjähdysmäinen yleistyminen muuttaa tehokkaasti digitaalista mediankäyttöä ja kauppaa, mutta samalla se muokkaa asenteita. Elämässä korostuvat yksilöllisyys ja jatkuva saatavilla oleminen. – Monipuolisuus ja käytön …

Lue Lisää

Kuluttaja liikekannalla – niin myös tutkimus

Mobiilisuus vie tutkimuksen lähelle kuluttajan arkea. Tutkimukseen vastaamisen helppous korostuu, kun siihen voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. Kun internet alkoi yleistyä, ihmiset istuivat tietokoneen ääreen ja menivät nettiin. Nyt olemme koko ajan verkossa missä tahansa liikummekin, ja käytämme sitä kaikkeen tekemiseen: sosiaalinen media valtaa alaa perinteisiltä sähköposteilta, uutiset luetaan mobiililaitteista ja erilaisten sisältöjen käyttö …

Lue Lisää

Tahdomme uskoa siihen oikeaan

Suomalaisista kaksi kolmesta uskoo onnen löytyvän elämänkestävästä parisuhteesta. Etenkin kolmekymppiset ja pääkaupunkiseudulla asuvat sinkut etsivät ”sitä oikeaa” netistä. Parinetsintä ja hääteema houkuttelevat suomalaisia myös television äärelle. Perinteet ovat kunniassa: aikuisista suomalaisista 69 % on sitä mieltä, että kestävä ihmissuhde yhden kumppanin kanssa on tärkeää. Ymmärrettävästi naimisissa olevat ovat selvästi muita useammin tätä mieltä, kuten myös …

Lue Lisää

Kanta-asiakastiedon keräämisen hyödyt vastaan haitat

Kuluttaja on liittynyt keskimäärin lähes kahdeksaan kanta-asiakasohjelmaan, joiden kautta hänestä rekisteröidään nimi- ja yhteystietojen lisäksi usein myös tietoa suoritetuista ostoista ja kiinnostuksen kohteista. Miten kuluttajat suhtautuvat kanta-asiakastietojen keräämiseen? Pitävätkö kuluttajat tietojen keräämisestä koituvia hyötyjä suurempina kuin mahdollisia haittoja? Kanta-asiakasohjelmat 2015 -tutkimuksen mukaan noin kaksi kolmesta (68 %) tutkimukseen vastanneesta pitää kerätyistä tiedoista koituvia hyötyjä (mm. …

Lue Lisää

Suurimmat epäilyt päivittäistavaran verkkokauppaa kohtaan hälvenemässä

Päivittäistavarakauppa on vahvistunut verkossa viimeisten vuosien aikana sekä ostamiseen että tiedonhakuun liittyen. Elintarvikkeiden ja muiden päivittäistuotteiden verkko-ostaminen on kuitenkin edelleen pientä ja suurelle yleisölle ilmiönä vielä varsin tuntematon asia. Suuri kasvuprosentti ennakoi kuitenkin kuluttajien aktivoitumista päivittäistuotteiden verkkopalvelujen käytössä. Suomessa päivittäistuotteiden verkkokauppa saa osakseen melko paljon torjuntaa ja epäilyksiä. Erityisesti verkosta ostoskoriin päätyvien tuotteiden laatu ja …

Lue Lisää