Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Suomalaisten veronmaksuhalukkuutta mitattiin RISC Monitor 2012 tutkimuksessa ” Omalta osaltani olen valmis maksamaan nykyisenkaltaisia veroja turvatakseni näin yhteiskunnallisten palvelujen säilymisen” -mielipideväittämällä.

Lähes puolet (46%) on väittämän kanssa osittain samaa mieltä ja hieman yli kolmasosa (36%) täysin samaa mieltä. Osittain eri mieltä on 13 prosenttia väestöstä ja täysin eri mieltä prosenttia.

Täysin samaa mieltä väittämän kanssa olevien osuus ikäluokasta nousi tasaisesti kymmenellä prosentilla siirryttäessä 18-24-vuotiaista (32% ikäluokasta) yli 65-vuotiaisiin (42% ikäluokasta).

Seurakunnissa työskentelevistä jopa 53% maksaa veronsa iloiten. Toisin kuin usein luullaan, omasta mielestään erittäin hyvin toimeen tulevat ja johtavassa asemassa työskentelevät ovat muita innokkaampia verotalkoissa.  Arvopaperien omistaminen ei korreloinut veronmaksuhalukkuuden kanssa.

Veronmaksuinnokkuudessa on myös alueellisia eroja. Keski-pohjanmaalaisista puolet on täysin samaa mieltä nykyisenkaltaisten verojen maksamisesta, kun taas Etelä-Karjalassa asuvista joka kymmenes on täysin eri mieltä väittämän kanssa.

Yllättäen lemmikkikanien omistajista puolet (45%) vastustaa nykyisenkaltaisia veroja.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *