Gallup Forum

Kirjaudu sisään

TNS Gallup tutki suomalaisten mielipiteitä yritysten yhteiskunnallisista rooleista ja päämääristä sekä näiden vaikutuksesta kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kuluttajat pitävät tärkeänä sitä, että yrityksillä on aktiivinen yhteiskunnallinen rooli. Kolme neljästä suomalaisista näkee aktiivisen roolin yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisessa vähintään melko tärkeänä, ja joka kolmas jopa erittäin tai äärimmäisen tärkeänä.

Yli puolet suomalaisista katsoo yritysten yhteiskunnallisella roolilla tai vastuullisuudella olevan vaikutusta heidän valintoihinsa tai päätöksiinsä, ja lähes puolet arvioi näillä asioilla olevan vaikutusta ostokäyttäytymiseen yleensä Suomessa nykyisin. Tyypillisesti oman toiminnan arviot heijastavat toive- tai tavoitetilaa, kun taas arviot muiden ihmisten toiminnasta kertovat usein realistisemmin vallitsevasta tilanteesta. Kummassakin tapauksessa arvio vaikuttavuudesta on varsin suuri: 42% katsoo että vastuullisuus vaikuttaa yleiseen ostokäyttäytymiseen ainakin jonkin verran (melko paljon, erittäin paljon tai äärimmäisen paljon).  44 % mielestä rooli tai vastuullisuus  ei vaikuta suomalaiseen ostokäyttäytymiseen lainkaan tai ei kovin paljon.

Merkityksellisyyden näkökulmasta kuluttajia puhuttelevat eniten päämäärät, joissa käsitellään puhtaasti tuotettuja elintarvikkeita, ympäristön huomioon ottamista, kestävää kehitystä, ilon tuomista elämään, arjen ongelmaratkaisua sekä turvallisuutta.

Mitkä yritysten yhteiskunnalliset päämäärät sinua puhuttelevat?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *