Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Vuoden vaihteessa tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995. Samaisessa vuodenvaihteessa 1995 EU:n jäseniksi liittyivät myös Ruotsi ja Itävalta, joten juhlan kunniaksi tuoreessa Eurobarometri-tutkimuksessa selvitettiin näiden edellämainittujen maiden kansalaisten suhtautumista Euroopan Unioniin.

Tutkimukseen vastanneista useimmat sanoivat sanasta Eurooppa tulevan ensimmäisenä mieleen EU ja euro-valuutta, mutta myös rauhan ja vapauden käsitteet nostettiin esille enemmistön toimesta. Suomalaiset vastaajat nostivat esiin vielä kulttuurin tärkeänä käsitteenä. Melkein yhdeksän kymmenestä vastaajasta koki itsensä eurooppalaiseksi. Yli puolet vastanneista (62%) kertoivat ajattelevansa myönteisesti Euroopan Unionista. 41% vastaajista oli sitä mieltä, että maiden välinen yhteistyö on riittävää – tosin jopa 36% vastaajista ajatteli, että yhteistyötä tulisi olla enemmän. Mitä mieltä sinä olet, onko Euroopan maiden välillä tarpeeksi yhteistyötä?

Enemmistö vastaajista koki, että valinnan ja liikkumisen vapaus ovat EU:n parhaita puolia. Vastaajista 76% mielsi Euroopan Unionin parantaneen opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta EU-alueella, ja 73%:n mielestä kuluttajilla on nyt enemmän valinnanvaraa shoppaillessa. Kaikki ei ole kuitenkaan mennyt täydellisesti – 56% koki, että EU on vaikuttanut negatiivisesti valtion taloudelliseen tilaan, ja 57% koki vastaavaa negatiivista vaikutusta yleisessä hyvinvoinnissa.

Suomalaisista vastaajista yksi kolmasosa oli sitä mieltä, että Suomella on sananvaltaa EU:n päätöksenteossa, vastaavasti puolet (51%) olivat melko eri mieltä ja 15% vahvasti eri mieltä. Suomalaisten vastaajien enemmistön (63%) mielestä tärkein osa-alue Euroopan Komission työskentelyssä on nyt työllisyyden parantaminen. Oletko samaa mieltä enemmistön kanssa? Seuraavaksi tärkeimmiksi asioiksi koettiin taloudellinen kasvu (44%) ja kansalaisten turvallisuus (32%).

Onko Suomen liittymisellä Euroopan Unioniin ollut vaikutusta sinun jokapäiväiseen elämääsi?

Lähde: Flash Eurobarometri 407

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *