Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Kuluttaja on liittynyt keskimäärin lähes kahdeksaan kanta-asiakasohjelmaan, joiden kautta hänestä rekisteröidään nimi- ja yhteystietojen lisäksi usein myös tietoa suoritetuista ostoista ja kiinnostuksen kohteista. Miten kuluttajat suhtautuvat kanta-asiakastietojen keräämiseen? Pitävätkö kuluttajat tietojen keräämisestä koituvia hyötyjä suurempina kuin mahdollisia haittoja?

Kanta-asiakasohjelmat 2015 -tutkimuksen mukaan noin kaksi kolmesta (68 %) tutkimukseen vastanneesta pitää kerätyistä tiedoista koituvia hyötyjä (mm. palkitsevat bonukset/pisteet ja kanta-asiakastarjoukset) haittoja suurempina. Erityisesti nuoret (18-24-vuotiaat) arvostavat tietojen keräämisen hyötyjä muita ikäryhmiä enemmän. Nuoret myös arvostavat vanhempia ikäryhmiä enemmän yrityksiä, jotka pyrkivät kerättyjen tietojen avulla palvelemaan asiakkaitaan yksilöllisemmin esimerkiksi personoitujen tuotesuositusten ja relevantimpien tarjousten/kanta-asiakasetujen muodossa.

Erityisen mielenkiintoinen havainto on, että suuressa osassa kanta-asiakasohjelmista vain hyvin pieni osa (alle 10 %) jäsenistä on pohtinut, mitä tietoja heistä kanta-asiakkaana rekisteröidään. Jos omat asiakastiedot ylipäänsä mietityttävät, on pääsääntöisesti kysymys kaupan kahdesta jäsenmäärältään suurimmasta kanta-asiakasjärjestelmästä. Noin kolmannes S-etukortin ja K-Plussa-kortin haltijoista muistaa kyseisten järjestelmien kohdalla pohtineensa itsestään tai taloudestaan rekisteröityjä tietoja.

S-etukortti suositelluin kanta-asiakasohjelma

Alkuvuonna 2015 kuluttajien eniten arvostama asiakkuusohjelma suositteluhalukkuudella mitattuna on S-etukortti. Keskeisinä suosittelun perusteina S-kortin kohdalla kuluttajat mainitsevat mm. hyvin palkitsevat bonukset, rahanarvoiset edut ja ohjelman selkeyden. Kunkin kanta-asiakasohjelman jäsenten keskuudessa suositteluhalukkuus on korkein S-etukortilla, LähiTapiolan Omaetu- ja OP Bonus -ohjelmalla, VR:n Veturilla sekä jäsenmäärältään vielä suhteellisen pienellä Ostohyvitys.fi:llä. Kuluttajien vastauksissa heijastuu selvästi taloudellisesti tiukkojen aikojen merkitys. Hyvin menestyneille asiakkuusohjelmille yhteisiä piirteinä ovat selkeästi ymmärrettävät, usein konkretisoituvat ja tehokkaasti viestitetyt rahalliset edut.

Uudet kanta-asiakasohjelmat kuluttajatestissä

Viime vuonna lanseerattuja uusia kanta-asiakasohjelmia olivat Club Clas (Clas Ohlson) ja PINS. Näistä Club Clas menestyi suhteellisen hyvin heti alkuun ja sijoittui kanta-asiakasohjelmavertailussa keskimääräistä paremmin. Sen sijaan mediassa vahvasti esillä ollut PINS ei ole onnistunut sytyttämään kuluttajia. Jäseniä ohjelmaan on liittynyt paljon, mutta heidän arvionsa ohjelmasta ovat laimeita. Verrattuna muihin kaupan kanta-asiakasohjelmiin PINSin suositteluhalukkuus on suhteellisen alhainen. Lisäksi erityisesti ohjelman toimintaperiaatteiden selkeydessä ja etujen houkuttelevuudessa on kuluttajien mielestä paljon kehittämisen varaa.

Kuulutko sinä moniin kanta-asiakasohjelmiin? Koetko niistä olevan enemmän hyötyä kuin haittaa?

Lähde: TNS Gallup Oy. Tutkimus toteutettiin tammikuussa 2015 ja edellisen kerran tammikuussa 2014. Tutkimus on valtakunnallinen, kohderyhmänä olivat 18-70-vuotiaat ja vastaajamäärä noin 2000.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *