Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Tuoreeltaan julkaistussa Eurobarometri-tutkimuksessa käsiteltiin sukupuolten välistä tasa-arvoa Euroopan Unionissa. Kotimaastamme tutkimukseen osallistui vähän reilu tuhatpäinen suomalaisjoukko. Vastanneiden perusteella tasa-arvoasiat jakavat kansaa kahtia. Kysyttäessä epätasa-arvoisuuden yleisyydestä Suomessa, tulokset jakautuivat lähes puoliksi niiden välillä, jotka kokevat epätasa-arvoisuuden olevan yleistä (44 %) ja jotka kokevat sen harvinaiseksi (54 %). Suomi onnistui kuitenkin olemaan vastaajien mielessä tasa-arvoisempi muuhun Eurooppaan nähden. Euroopan tasolla epätasa-arvoisuuden koki yleiseksi 62 % vastaajista.

Yleiset käsitykset sukupuolten tasa-arvosta poikkesivat Suomen ja muiden Euroopan Unionin jäsenmaiden välillä lähinnä äidin työskentelyyn liittyen. 70 % vastanneista suomalaisista oli sitä mieltä, että äiti voi käydä kokopäivätöissä ilman, että perhe-elämä kärsii. Euroopan Unionissa enemmistö vastaajista (60 %) kuitenkin koki, että perhe-elämä kärsii naisten kokopäiväisestä työskentelystä. Vastausten perusteella Suomessa ja EU-jäsenmaissa yleisesti toivotaan lisää miehiä lastenhoidon alalle (Suomi 77 %, EU 57 %). Suomessa ja EU:ssa oltiin lähes samaa mieltä siitä, että isän ei tulisi laittaa uraansa pienen lapsensa edelle (Suomi 71 %, EU 66 %) ja siitä, että naiset ovat yhtälailla halukkaita luomaan uraa kuin miehetkin (Suomi 80 %, EU 68 %).

Vastanneiden suomalaisten mielestä tehokkain keino tasa-arvon parantamiseksi olisi saman palkan maksaminen samasta työstä sekä miehille että naisille (63 %). Suomalaisten mielestä tämä olisi myös asia, johon tulisi tarttua nopeimmin sen korjaamiseksi (68 %). Sama keino koettiin tärkeimmäksi myös yleisesti EU-tasolla (42 %), mutta palkansaannin tasa-arvoisuutta nopeammin tulisi tarttua toimeen naisten kohtaaman väkivallan vähentämiseksi (59 %).

Kaikenkaikkiaan 73 % vastanneista suomalaisista ja 76 % vastanneista Euroopan Unionin kansalaisista oli sitä mieltä, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tulisi kuulua EU:n tärkeimpiin tehtäviin. Tarkemmin sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään Eurobarometri-tutkimukseen voit syventyä täällä.

Ovatko sinun mielestäsi sukupuolten väliset tasa-arvoasiat hyvällä mallilla Suomessa?

Lähde: Eurobarometri 82.4

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *