Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Vastikään julkaistussa Eurobarometritutkimuksessa ollaan nuorten asialla. EU-tasolla tutkimukseen haastateltiin 13 454 nuorta. Suomesta tutkimukseen osallistui 501 haastateltavaa. Tutkimuksen aiheet vaihtelivat vapaaehtois- ja järjestötoiminnasta politiikkaan ja ajatuksiin tulevasta.

Poliittisiin vaaleihin osallistumisesta kysyttäessä tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisnuoret ovat muuhun Euroopan Unioniin nähden laiskempia äänestäjiä. Suomalaisnuorista 37% kertoi äänestäneensä paikallistasolla (EU:n vastaava luku 47 %), alueellisella 26 % (EU 37 %) ja kansallisella tasolla 43 % (EU 43 %). Oman maan sisällä äänestäminen koettiin nuorten keskuudessa tärkeämmäksi, sillä suomalaisnuorista vain alle kolmannes kertoi äänestäneensä EU-tason vaaleissa. Millähän keinoin nuoria saataisiin äänestämään ahkerammin?

Erilaisten järjestöjen toimintaan osallistumisesta kysyttäessä nuorten selkeäksi suosikiksi nousi urheiluseuroissa toimiminen niin Suomen kuin EU:n tasolla. Seuraavaksi suosituin oli nuoriso- tai vapaa-ajan seuran toimintaan osallistuminen. Yleisesti järjestötoimintaan osallistuminen jakoi vastaajat kahtia: noin puolet oli osallistunut seuratoimintaan, kun taas puolet ei. Vapaaehtoistoiminta oli vielä seura-aktiivisuutta harvinaisempaa: vain 19 % vastanneista suomalaisnuorista kertoi osallistuneensa vapaaehtoistoimintaan. Vastaava luku EU-tasolla oli 25 %. Vapaaehtoistoimintaan osallistuneista valtaosa (Suomi 42 %, EU 66 %) teki työtä muuttaakseen asioita paikallisessa yhteisössä, ja 18 % (EU 27 %) muuttaakseen asioita kotimaassaan. Suurin osa vapaaehtoistyöstä oli hyväntekeväisyyteen, humanitaariseen tai kehitysapuun liittyvää (Suomi 37 %, EU 44 %). Seuraavana tuli koulutukseen sekä urheiluun liittyvä vapaaehtoistoiminta. Toimintaan osallistumisesta kuitenkin harva sai todistuksen, diplomin tai muun tunnustuksen (Suomi 21 %, EU 27 %). Voitaisiinko nuoria innostaa tulevaisuudessa vapaaehtoistoimintaan tarjoamalla työtodistus suoritetusta työstä?

Tulevaisuuden työllisyysnäkymien suhteen suomalaisnuoret olivat eurooppalaisnuoria positiivisemmalla asenteella. Suomalaisnuorista noin kolmasosa kertoi olevansa erittäin luottavainen työpaikan löytymiseen opintojen päätyttyä, reilu puolet kertoi luottavansa tähän melko paljon. Noin joka kymmenes oli epäileväinen, ja vain muutama prosentti vastasi ettei luota työpaikan löytymiseen lainkaan. Euroopan Unionin tasolla noin viidennes vastaajista ei luota työpaikan löytymiseen kovinkaan paljoa ja 6 prosenttia ei lainkaan. Suurin huoli työnsaannin suhteen oli se, että nuori ei onnistu löytämään vakaata työpaikkaa tai pitkäaikaista sopimusta. Seuraavana murehdittiin työn perässä muuttamista ja kolmantena puutteellisia tietoja ja taitoja.

Onko sinulla ideoita, miten nuoria saataisiin innostettua äänestämisen pariin? Uskotko, että nuorten työllistyminen on menossa parempaan suuntaan?

Lähde: Eurobarometri 408

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *