Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Menestys työelämässä ja arvostuksen saaminen muilta motivoivat vahvasti suomalaisia yrityspäättäjiä. Nykyajan tyypillinen yrityspäättäjä arvostaa kuitenkin omaa hyvinvointia sekä tavallista arkea jopa menestystekijöitä enemmän. TNS PäättäjäAtlas2015 -tulosten mukaan yrityksen johtohenkilöiden henkilökohtaiset motivaattorit ja yrityksen lyhyen tähtäimen ennuste kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Haasteeksi koetaan maan talouden lyhyen tähtäimen kehitys. Työsarkaa riittää myös yrityksen hankintojen kilpailuttamisessa.

tns-paattaja-atlas-2015


Maan taloudellinen tilanne sekä oman yrityksen kehitys huolestuttavat monia suomalaisia yrityspäättäjiä. Heikkoa luottamusta on havaittavissa etenkin koko maan lyhyen tähtäimen kehitykseen. Selvästi optimistisempia ollaan oman toimialan sekä erityisesti oman yrityksen suhteen.

Jonkinasteinen varovaisuus – vai lieneekö tavoitteena työtaakan keventäminen – näkyy siinä, että hankintoja tehtäessä suurin osa yrityspäättäjistä aikoo pitäytyä tutussa toimittajassa. Kilpailuttamisinnossa on toki suuriakin eroja hankittavan palvelun tai tuotteen toimialan suhteen. Esimerkiksi yli puolet hankintapäättäjistä, joiden pöydällä on tuotantoon tai rakentamiseen liittyviä päätöksiä, aikoo kilpailuttaa hankinnan.

Koska haasteet ovat paikoitellen suuria, arvostuksen saaminen muilta sekä menestys työelämässä toimivat vahvoina motivaattoreina. Arvostuksen saaminen työelämässä on tärkeää etenkin suuremmissa yrityksissä työskenteleville päättäjille. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että unohdettaisiin oma hyvinvointi. Päinvastoin, nykyajan tyypillinen yrityspäättäjä arvostaa jopa menestystekijöitä enemmän omaa hyvinvointia sekä tavallista arkea. Hyvän arjen merkitystä painottavat hanakammin pienempien yritysten päättäjät.

Yrityksensä suotuisaan kehitykseen lyhyellä aikatähtäimellä uskovat ovat muita yrityspäättäjiä useammin myös henkilökohtaisilta piirteiltään menestyksennälkäisiä. Muita useammin he tahtovat olla arvostettuja, edustaa edelläkävijyyttä omalla alallaan, tuoda esille luovuuttaan ja kehittyä työssään. Myös yrityksen tulevaisuuteen varautuneemmin suhtautuvat päättäjät kokevat motivoivaksi arvostuksen saamisen muilta työelämässä, mutta muita päättäjiä useammin he painottavat hyvän ja turvallisen arjen merkitystä. Heillä on myös muita yrityspäättäjiä useammin ajatuksia ulkomaille muuton tai eläkkeelle jäämisen suhteen.

Teksti: Nina Frosterus, TNS Gallup

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *