Kantar Forum

Kantar Forum on markkinatutkimusyritys Kantarin internet-paneeli, jonka yli 50 000 jäsenen vastaajakanta on valittu kuntakohtaisena satunnaisotantana edustamaan suomalaisia.

Yritykset, järjestöt ja julkinen sektori ovat kiinnostuneita tuotteitaan ja palveluitaan käyttävien ihmisten mielikuvista ja asenteista. Mitä enemmän ne tietävät siitä, mitä nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat, kansalaiset ja kuluttajat ajattelevat, sitä helpommin ne voivat parantaa tarjoamiaan tuotteita ja palveluita.

Kantar Forumin jäsenten mielipiteet ovat kriittisiä monenlaisen kehityksen kannalta. Panelistien mielipiteiden avulla voidaan luoda uusia tuotteita, vaikuttaa kaupan tuotteisiin, tarjottuihin palveluihin, mainontaan ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Kantar – Suomen johtava markkinatutkimusyritys

on auttanut yrityksiä selvittämään kuluttajien mielipiteitä jo vuodesta 1945, jolloin yritys perustettiin nimellä Suomen Gallup Oy. Tutkimuksia tehdään puhelimitse, kirjeitse ja internetissä käyttäen Kantar Forum -paneelia. Kantar toimii yli 80 maassa ja on maailman johtava dataa, näkemystä ja konsultointia tarjoava yritys.

Jos halut lisätietoa Kantarista, Ota yhteyttä.