Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Uudistunut KMT-tutkimus mittaa lehtien lukijamäärät painettuina ja digitaalisina versioina. Tutkimuksessa tarkastellaan myös erilaisia mediankäyttäjätyyppejä. Noin puolet suomalaisista käyttää vahvasti sekä perinteisiä että nettimedioita. Reilu viidennes turvautuu pääasiassa perinteisiin medioihin (painetut lehdet, televisio ja radio). Neljännes kansasta kokee olevansa nettimedioiden suurkuluttajia. Ryhmiä erottaa toisistaan myös se, mitä netissä tehdään. Perinteisten medioiden suurkuluttajien netin käyttöä leimaa hyöty …

Lue Lisää

Mediakäyttö ja sukupolvien välinen kuilu

Tämän päivän nuoret eli Z-sukupolvi eroaa vanhemmista ikäluokista siinä, että he ovat kasvaneet tekniikan ympäröimänä. Sanotaan, että he ovat niin tottuneita elektroniikkaan, että heitä on kovin vaikea yllättää millään uudella. Nuorten median käytölle tunnusomaista on internetin ja mobiilinetin monipuolinen hyödyntäminen. Tämän myötä median käyttötavat ja ajankäyttökin eroavat selvästi vanhemmasta väestöstä. Vuoden 1995 jälkeen syntyneellä Z-sukupolvella …

Lue Lisää

Arkirumbaa ja valmisruokia

Kesälomat päättyvät, koulut alkavat ja lapsiperheiden aikataulutettu arki pyörähtää käyntiin. Noin puolet kouluikäisten lasten vanhemmista on mielellään mukana lastensa harrastuksissa. Harrastuksiin kuskatessa ja urheiluseuran kahviota pyörittäessä hurahtaa vanhemmilta tunti jos toinenkin. Onneksi kaupoissa on tarjolla myös valmisruokia, jotka sopivat lapsiperheen arkeen. Toive arjen helpottamisesta on yhteinen tekijä lapsiperheille lasten iästä riippumatta. Pikkulasten vanhemmat kaipaavat muita …

Lue Lisää

Suomalaisten verkkokauppasuosikit

Verkko-ostaminen on edelleen yleistynyt suomalaisten keskuudessa, ja yhä useampi ostaa netistä jotain joka viikko. Samalla verkkokauppojen käyttö on arkipäiväistynyt, mikä näkyy esimerkiksi verkko-ostamista kohtaan tunnetun kiinnostuksen laskuna. TNS Gallupin Online Shopping -tutkimuksen mukaan verkkokauppojen käyttäjistä valtaosa kokee verkko-ostamisen ennen kaikkea helpottavan omaa arkea. Erityisen hyödyllisinä oman arjen kannalta verkkokauppoja pitävät optimoijien ja tottuneiden teho-ostajien kohderyhmät. …

Lue Lisää

Päättäjää kiinnostavat menestys työelämässä ja hyvä arki

Menestys työelämässä ja arvostuksen saaminen muilta motivoivat vahvasti suomalaisia yrityspäättäjiä. Nykyajan tyypillinen yrityspäättäjä arvostaa kuitenkin omaa hyvinvointia sekä tavallista arkea jopa menestystekijöitä enemmän. TNS PäättäjäAtlas2015 -tulosten mukaan yrityksen johtohenkilöiden henkilökohtaiset motivaattorit ja yrityksen lyhyen tähtäimen ennuste kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Haasteeksi koetaan maan talouden lyhyen tähtäimen kehitys. Työsarkaa riittää myös yrityksen hankintojen kilpailuttamisessa. Maan taloudellinen …

Lue Lisää

Huvikuskit verkossa

Tuoreen Online Cars -tutkimuksen mukaan reilu kolmannes suomalaisista autoilijoista on käynyt jollakin autosivustolla viimeisimmän kuukauden aikana. Aiempaa useampi vaikuttaa käyvän autosivustoilla huvin vuoksi tai seuraamassa markkinatilannetta – onkohan ilmassa aiempaa enemmän autohaaveita ja autokuumetta? Autosivustoille tullaan entistä useammin surffaamaan omaksi huviksi ja seuraamaan tarjontaa vaikka ostoaikeita ei ehkä olisi. Sivustoilla viihtymistä selittänee osittain parantunut käyttäjäkokemus. …

Lue Lisää

Mitä suomalaisille kuuluu?

Kiireen tuntu ja hyvän arjen tavoittelu nousivat viime vuonna suomalaisten asennemaiseman keskiöön. Digitaalisuudella oli poikkeuksellisen vahva rooli suomalaisten arjessa, ja sen vaikutus näkyi myös asennemaisemassa. Suomalaisten elämää värittää voimakkaasti digitaalisuus. Viime vuoden TNS Monitor -tutkimuksessa havaittiin, että uuden teknologian innokas käyttäminen vahvisti erityisesti yksilökeskeisyyttä sekä halua erottautua massasta. Etenkin niin kutsutut digitaaliset edelläkävijät herättivät paljon …

Lue Lisää

Tavaroiden verkkokauppa kasvaa taantumasta huolimatta

Vähittäiskaupan tuotteiden verkkokauppa jatkoi kasvuaan viime vuonna, mutta palveluiden verkkokauppa supistui. Viiden vuoden aikana suomalaisten verkko-ostokset ovat lisääntyneet liki viidenneksen. TNS Gallupin, Kaupan liiton ja Asiakkuusmarkkinointiliiton tuoreen Verkkokauppatilaston mukaan suomalaiset ostivat tavaroita, palveluja ja sisältöjä verkosta vuonna 2014 yhteensä 10,5 miljardilla eurolla. Se on aavistuksen enemmän kuin edellisvuonna. Palveluiden verkkokauppa kuitenkin väheni selvästi. Suomalaiset ostivat …

Lue Lisää

Pitääkö mun aina olla netissä

Noin 3,9 miljoonaa 15-79-vuotiasta suomalaista käyttää internetiä vähintään kerran kuukaudessa. Yli 65-vuotiaista suomalaisistakin jo 67 % käyttää internetiä kuukausitasolla, paljastaa tuore NetTrack-tutkimus. Internetissä vietetty aika jatkaa kasvuaan ja yhä useampi käyttää internetiä älypuhelimellaan. Nousevien käyrien aika alkaa lähestyä loppuaan. Ainakin mikä tulee internetinkäytön levinneisyyden kasvuun. Nyt käytännössä kaikki alle 50-vuotiaat suomalaiset käyttävät internetiä vähintään kerran …

Lue Lisää

Älypuhelin toimii myös muistilistana

Älypuhelimet löysivät nopeasti tiensä suomalaisten sydämiin. Varsinkin netin käytön siirtyminen mobiiliin on silmin nähtävissä: jo 70 prosentilla suomalaisista on älypuhelin, ja joka kolmas sanoo, ettei voisi enää elää ilman sitä. Mobiilinetin räjähdysmäinen yleistyminen muuttaa tehokkaasti digitaalista mediankäyttöä ja kauppaa, mutta samalla se muokkaa asenteita. Elämässä korostuvat yksilöllisyys ja jatkuva saatavilla oleminen. – Monipuolisuus ja käytön …

Lue Lisää