Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Voittajatyyppi viihtyy suksilla

Suomalaisista noin joka viides harrastaa hiihtämistä. Keskivertosuomalaista useammin he kuvaavat itseään kunnianhimoisiksi, määrätietoisiksi ja sisukkaiksi. Nämä vahvuudet näkyvät vielä voimakkaammin laskettelua tai lumilautailua harrastavissa suomalaisissa. Eri suksilajien harrastajat jakaantuvat eri puolille Suomea. Murtomaahiihto on huomattavasti keskimääräistä yleisempi harrastus maan itä- ja pohjoisosissa, kun taas laskettelua ja muita alppilajeja harrastavat asuvat yleisemmin Etelä-Suomessa ja etenkin pääkaupunkiseudulla. …

Lue Lisää

Sosiaalisen median käyttö aiheuttaa lähes neljäsosalle negatiivisia tunteita

RISC Monitor tutkimuksessa Gallup Forumin jäseniltä kysyttiin, millaisia tunteita erilaiset aktiviteetit, kuten sosiaalisen median käyttö aiheuttaa heissä. 41 % suomalaisista pitää sosiaalisen median käyttöä neutraalina kokemuksena, mutta ikäviä tunteita se herättää 23 prosentissa kansasta, kun taas yleisesti internetissä vietetty aika tuo ikäviä tunteita vain joka kymmenennelle suomalaiselle. Positiivisia tunteita someilu herättä erityisesti alle 35-vuotiaissa, joista …

Lue Lisää

”Arkielämässä teen ympäristön suojelemiseksi kaiken minkä voin”

Vuoden 2013 RISC Monitor tutkimuksessa Gallup Forumin jäseniä pyydettiin kertomaan, ovatko he ei lainkaan, vain jonkin verran, melko vai täysin samaa mieltä väitteen ”Arkielämässä teen ympäristön suojelemiseksi kaiken minkä voin (kierrätys, energian säästö)” kanssa. Epäilevimpiä omia ympäristönsuojelutoimiaan kohtaan ovat alle 18-24 –vuotiaat, joista 55 % ei ole lainkaan tai vain jonkin verran samaa mieltä väitteen …

Lue Lisää

Eurobarometrissä: Ruoan ostopäätökseen vaikuttavat kriteerit

Eurooppalaisten ruoan tuotantoa ja turvallisuutta koskevassa Eurobarometri-tutkimuksessa haastateltavilta kysyttiin, kuinka tärkeinä he pitävät laatua, hintaa, alkuperää ja brändiä ruoan ostopäätöstä tehdessä. Laatu (65 %) ja hinta (54 %) koetaan erittäin tärkeiksi kriteereiksi, kun taas ruoan alkuperää erittäin tärkeänä pitää vain 34 %.  Suomalaisista ruoan laatua erittäin tärkeänä pitää 63 %, mutta jo naapurimaassa Ruotsissa näin …

Lue Lisää

Asuinympäristö kiinnostaa joka kolmatta

Naapuriapu sekä sopu lähinaapureiden kanssa ovat hyvin tärkeitä kolmasosalle suomalaisista. Lähipalveluiden määrästä sekä naapuruston viihtyisyydestä erittäin kiinnostuneita on noin neljännes. Valtaosa suomalaisista asennoituu neutraalin passiivisesti lähiympäristönsä kehittämiseen. Asumismuoto vaikuttaa siihen, miten kiinnostunut henkilö on lähiympäristöstään. Omistusasunnossa asuvat ovat muita kiinnostuneempia edistämään sopua ja yhteisöllisyyttä lähinaapureidensa kanssa sekä ylipäätään parantamaan lähialueensa viihtyisyyttä. Myös naapuriapu on heille …

Lue Lisää

Näillä yrityksillä on paras maine

TNS Gallup toteutti jälleen tutkimuksen suomalaisten yritysten maineesta ja vastuullisuudesta. Syys-lokakuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 9 800 Gallup Forumin jäsentä. Tutkimuksessa analysoitiin 59 yritystä kuudelta toimialalta: kauppa, pankki ja vakuutus, palvelut, energia, elintarvike, ICT ja muu teollisuus. Tutkimusaineiston perusteella yrityksen vastuullisuuskuvan ja maineen välillä on selkeä yhteys. Mikäli yrityksen vastuullisuuskuva on saanut kolauksen jossakin asiassa, on …

Lue Lisää

Karppaus väistyy proteiinidieettien tieltä

Mielipiteitä jakanut karppaus näyttää vihdoin olevan ohi. TNS Gallupin tutkimusten mukaan vain 4 % suomalaisista tunnustautui karppaajiksi ilmiön ollessa kuumimmillaan, mutta nyt vain 2 % väestöstä toteuttaa ruokavaliota. Joka kymmenes suomalainen on kuitenkin vähähiilihydraattisella dieetillä ja joka neljäs kertoo pyrkivänsä syömään hiilihydraattitietoisesti. Hiilihydraatteja pyrkivät välttelemään erityisesti yli 55-vuotiaat, kun taas nuoret kertovat suosivansa proteiinipitoista ruokavaliota. …

Lue Lisää

Medioita seurataan 8 tuntia ja 39 minuuttia päivässä

TNS Atlas Intermedia 2012 -tutkimuksen mukaan 15-69-vuotiaat suomalaiset käyttivät vuonna 2012 eri medioiden seuraamiseen päivittäin yhteensä 8 tuntia 39 minuuttia. Medioiden yhteenlaskettu käyttöaika on kasvanut kuusi minuuttia edellisvuodesta. Eniten on lisääntynyt internetin parissa vietetty aika. Suomalaiset viettävät edelleen eniten aikaa television parissa. Internetin käyttöaika kasvoi kaikissa ikäryhmissä 15-69-vuotiaat käyttivät internetiä vuonna 2012 keskimäärin 2 tuntia …

Lue Lisää

Lempilomat

Suomalaisia kiinnostaa eniten kulttuuria ja nähtävää tarjoavat kaupunkilomat. Atlas 2011 –tutkimuksessa pyydettiin vastaajia valitsemaan kolme kiinnostavinta lomavaihtoehtoa 12 vaihtoehdon joukosta. Toisiksi suosituin lomailumuoto on kiertely kotimaassa, josta 36 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut. Helsinkiin suuntaaville matkailijoille palveluita tuottavan  Helsinki Expertin toimitusjohtaja Timo Orilähde kertoo, että lähimatkailu ylipäätään on keskeinen osa matkailua. Helsinkiin tullaan  Venäjältä, Ruotsista, Saksasta ja kaikkein …

Lue Lisää

Ei elämää ilman Facebookia

Kaksi kolmesta suomalaisesta käyttää sosiaalisia medioita. 18-24-vuotiaiden ikäryhmässä ainoastaan 8 prosenttia ei käytä somea lainkaan ja joka neljäs voisi olla elää ilman sosiaalisia medioita. Eniten sosiaalisen median käyttöä pyrkivät rajoittamaan 25-34-vuotiaat, sillä heistä joka viides pyrkii vastustamaan virtuaalisten taukohuoneiden kutsua. Yli 45-vuotiaista 60 prosenttia käyttää sosiaalisia medioita ja joka viides kokee somen tärkeäksi osaksi elämää. …

Lue Lisää