Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Erottautuva suomalainen

Hintatietoisena ja vaatimattomana pidetty suomalainen on muuttumassa itsetietoisemmaksi erottautujaksi. Oman ulkonäön korostaminen ja omien arvojen esiintuominen on aiempaa selvästi hyväksyttävämpää ja yleisempää. Tasaisen elämän arvostaminen on leimannut suomalaisten asennemaailmaa jo pitkään ja varovaisuus on näkynyt myös kuluttamisessa; säästetään varmuuden vuoksi ”pahan päivän varalle”. Asenteissa on kuitenkin tapahtunut selvää muutosta ja se heijastuu muun muassa suhtautumisessa omaan …

Lue Lisää

Suomipoika kaipaa hiljaista hyväksyntää

Kaikista kulttuureista löytyy oma ”koodistonsa”, joka määrittelee muun muassa ihmisen käyttäytymistä ja arvostuksen kohteita. Amerikkalaisille on tärkeää säkenöivän valkoiset hampaat ja saksalainen mies ei juurikaan kavahda paljasta pintaa. Ideal Man -tutkimus kertoo, mitä miehiltä eri kulttuureissa odotetaan ja mikä heihin tehoaa. Amerikkalainen mies on valmis tarttumaan tuumasta toimeen; hänellä on missio, jota hän ajaa eteenpäin rehellisesti. Hän …

Lue Lisää

Henkilötietojen luovuttaminen verkossa arkipäiväistyy

Eurobarometri 431 selvitti maaliskuussa 2015 Euroopan Unionin kansalaisten ajatuksia henkilötietojen säilyttämisen turvallisuudesta. Yleisesti ottaen suomalaiset olivat luottavaisempia verrattuna EU-kansalaisiin. Suomalaiset kokevat yleisesti, että heillä on suhteellisen hyvä valta vaikuttaa verkossa antamiinsa tietoihin. 16 % on sitä mieltä, että he voivat korjata, muuttaa tai poistaa antamiaan henkilötietoja täysivaltaisesti ja enemmistön (64 %) mielestä osittain. Suomalaisista vain …

Lue Lisää

Kurkistus nuorten maailmaan

Vastikään julkaistussa Eurobarometritutkimuksessa ollaan nuorten asialla. EU-tasolla tutkimukseen haastateltiin 13 454 nuorta. Suomesta tutkimukseen osallistui 501 haastateltavaa. Tutkimuksen aiheet vaihtelivat vapaaehtois- ja järjestötoiminnasta politiikkaan ja ajatuksiin tulevasta. Poliittisiin vaaleihin osallistumisesta kysyttäessä tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisnuoret ovat muuhun Euroopan Unioniin nähden laiskempia äänestäjiä. Suomalaisnuorista 37% kertoi äänestäneensä paikallistasolla (EU:n vastaava luku 47 %), alueellisella 26 …

Lue Lisää

Mitä suomalaisille kuuluu?

Kiireen tuntu ja hyvän arjen tavoittelu nousivat viime vuonna suomalaisten asennemaiseman keskiöön. Digitaalisuudella oli poikkeuksellisen vahva rooli suomalaisten arjessa, ja sen vaikutus näkyi myös asennemaisemassa. Suomalaisten elämää värittää voimakkaasti digitaalisuus. Viime vuoden TNS Monitor -tutkimuksessa havaittiin, että uuden teknologian innokas käyttäminen vahvisti erityisesti yksilökeskeisyyttä sekä halua erottautua massasta. Etenkin niin kutsutut digitaaliset edelläkävijät herättivät paljon …

Lue Lisää

Euroopan Unionin tärkein tehtävä?

Tuoreeltaan julkaistussa Eurobarometri-tutkimuksessa käsiteltiin sukupuolten välistä tasa-arvoa Euroopan Unionissa. Kotimaastamme tutkimukseen osallistui vähän reilu tuhatpäinen suomalaisjoukko. Vastanneiden perusteella tasa-arvoasiat jakavat kansaa kahtia. Kysyttäessä epätasa-arvoisuuden yleisyydestä Suomessa, tulokset jakautuivat lähes puoliksi niiden välillä, jotka kokevat epätasa-arvoisuuden olevan yleistä (44 %) ja jotka kokevat sen harvinaiseksi (54 %). Suomi onnistui kuitenkin olemaan vastaajien mielessä tasa-arvoisempi muuhun Eurooppaan …

Lue Lisää

Tahdomme uskoa siihen oikeaan

Suomalaisista kaksi kolmesta uskoo onnen löytyvän elämänkestävästä parisuhteesta. Etenkin kolmekymppiset ja pääkaupunkiseudulla asuvat sinkut etsivät ”sitä oikeaa” netistä. Parinetsintä ja hääteema houkuttelevat suomalaisia myös television äärelle. Perinteet ovat kunniassa: aikuisista suomalaisista 69 % on sitä mieltä, että kestävä ihmissuhde yhden kumppanin kanssa on tärkeää. Ymmärrettävästi naimisissa olevat ovat selvästi muita useammin tätä mieltä, kuten myös …

Lue Lisää

Maineikkaimmat ja vastuullisimmat yritykset

TNS Gallupin selvitti kuluttajien mielipiteitä yritysten maineesta ja vastuullisuudesta. Hyvää mainetta rakentavat vahvuudet liittyvät tyypillisesti korkeatasoisiin tuotteisiin ja palveluihin, osaavaan henkilöstöön, asiakaslähtöisyyteen ja kaikin puoliseen luotettavaan toimintaan. Heikoimmin menestyneillä yrityksillä nämä ja monet muut ominaisuudet eivät ole vahvuuksien vaan kehitettävien asioiden listalla. Vastuullisuuskuva taas on osa yritysten mainetta. Se miten sosiaalisen, taloudellisen tai ympäristövastuun elementit näyttäytyvät …

Lue Lisää

Nuoret ja huumeet

Suurin osa nuorista  (15–24-vuotiaat) ei ole koskaan käyttänyt huumaavia aineita (92% vastaajista). Nuoret uskovatkin, että jo huumaavien aineden kokeilu sisältää terveysriskin, ja 42% nuorista kieltäisi kaikki mahdolliset uudet huumavat aineet. Terveysriskin tiedostamisesta huolimatta noin neljännes (24%) suomalaisista nuorista on kokeillut kannabista. Parhaana huumeiden käyttöä ehkäisevänä keinona nuoret pitävät huumeiden välittämistä torjuvaa toimintaa (57%). Myös tiedottaminen …

Lue Lisää

Ekotekoja luonnon kirjon puolesta

Valtaosa suomalaisista pitää luonnon kirjon monimuotoisuudesta huolehtimista moraalisena vastuuna (96%) ja hyvinvoinnin perustana (91%).  Vaikka luonnon kirjon monimuotoisuus on arvossaan, ovat suomalaisten asenteet hieman kanssaeurooppalaisten asenteita löyhemmät (vastaavat luvut Euroopan tasolla 97% ja 93%).  Suomalaiset ovat esimerkiksi vähemmän huolissaan lajien uhanalaisuudesta kuin eurooppalaiset keskimäärin. Rennommasta suhtautumisestaan huolimatta suomalaiset kokevat tekevänsä enemmän luonnon monimuotoisuuden puolesta kuin …

Lue Lisää