Gallup Forum

Kirjaudu sisään

Päättäjää kiinnostavat menestys työelämässä ja hyvä arki

Menestys työelämässä ja arvostuksen saaminen muilta motivoivat vahvasti suomalaisia yrityspäättäjiä. Nykyajan tyypillinen yrityspäättäjä arvostaa kuitenkin omaa hyvinvointia sekä tavallista arkea jopa menestystekijöitä enemmän. TNS PäättäjäAtlas2015 -tulosten mukaan yrityksen johtohenkilöiden henkilökohtaiset motivaattorit ja yrityksen lyhyen tähtäimen ennuste kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Haasteeksi koetaan maan talouden lyhyen tähtäimen kehitys. Työsarkaa riittää myös yrityksen hankintojen kilpailuttamisessa. Maan taloudellinen …

Lue Lisää

Kahtiajaon aika – miten sinä olet sosiaalisessa mediassa?

Ihmiset käyttävät sosiaalisen median palveluita erilaisiin tarkoituksiin. LinkedInin ja TNS:n maailmanlaajuinen tutkimus paljastaa, miten sosiaalisen median käyttö työ- ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin eroavat toisistaan. Se, käyttääkö henkilö sosiaalista mediaa työssään vai sen ulkopuolella, vaikuttaa dramaattisesti esimerkiksi tunteisiin, joita sosiaalisen median käytöstä haetaan tai saadaan. Siinä missä henkilökohtaiseen elämään liittyvät sosiaalisen median kanavat yhdistetään yleensä hauskanpitoon, ajanviettoon …

Lue Lisää

Suomalaiset julkisessa liikenteessä

34% suomalaisista matkustaa julkisilla kulkuvälineillä ainakin muutaman kerran kuukaudessa. Suomalaiset käyttävät julkisen liikenteen palveluja yleisemmin vapaa-ajan matkailuun (47%) kuin työmatkoihin (31%), ja 75% suomalaisista sanoo pääsevänsä lähimmälle julkisen liikenteen pysäkille alle kymmenessä minuutissa. Suomalaiset ovat Euroopan kolmanneksi tyytyväisimpiä julkisen liikenteen palveluihin (Luxemburg 88% vastaajista tyytyväisiä, Latvia 83%; Suomi 82% ). Erityisen tyytyväisiä suomalaiset ovat aikatauluista …

Lue Lisää

Oppia ikä kaikki

Opetuksessa tärkeintä suomalaisten mielestä on opettajan kyky motivoida (71%). Suomalaiset pitävät tärkeänä myös opettajan asiantuntemusta (61%) ja oppimisympäristön stimuloivuutta (40%). Samat tärkeät tekijät ovat suomalaisten mielestä myös merkittävimmät kehityskohteet opetuksen parantamisessa. 65% suomalaisista luottaa siihen, että heidän kotimainen koulutuksensa tunnustetaan muissakin EU-maissa. Kotimaisen koulutukseen lisäksi suomalaiset hakevat oppia myös ulkomailta: 19% suomalaisista on työskennellyt, 14%  …

Lue Lisää

Vähemmän päättäjiä

TNS PäättäjäAtlas2014 -tutkimus selvitti muun muassa hankintapäättäjien ja hankintoihin osallistuvien määriä ja profiileja. Tammi-maaliskuussa 2014 haastateltiin yhteensä noin 3300 yksityisen sektorin ylempää toimihenkilöä. Tutkimuksen mukaan yksityisen sektorin päättäjien ylin kärki on kaventunut entisestään. Vaikka hankintapäättäjien kokonaismäärä on pysynyt melko samana, on huippupäättäjien määrä pienentynyt selvästi parin vuoden takaisesta. Tämä tarkoittaa, että päättäjinä pysyneillä on entistä …

Lue Lisää

Innovoiva Suomi

Innovaatiotoiminta on tärkeää, sillä onnistunut tutkimus ja tuotekehitys tarkoittavat parempia tulevaisuuden tuotteita ja palveluita. Lisäksi innovaatiot ovat keino kilpailla globaalissa taloudessa. Innovaatiotoiminnan määrän maakohtaisia eroja, kaupallistamisen esteitä ja julkisen rahoituksen merkitystä selvittävä Eurobarometri (The role of public support in the commercialisation of innovations) on suomalaisittain mukavaa luettavaa. Tutkimustuloksien mukaan juuri suomalaiset yritykset ovat olleet kaikkein …

Lue Lisää

Tulevaisuuden Euroopan Unioni

Euroopan Unionin nykytilaa ja sen tulevaisuutta tutkivan Eurobarometrin mukaan suomalaiset pitävät Euroopan Unionin suurimpana vahvuutena demokratian, ihmisoikeuksien ja lain kunnioitusta. Merkittävimpiä EU:n voimavaroja ovat mielestämme myös hyvät suhteet jäsenvaltioiden välillä sekä EU:n taloudellinen, teollinen ja kaupallinen voima. Euroopan Unionia kohtaavina haasteina me suomalaiset pidämme erityisesti työttömyyttä, EU:n jäsenvaltioiden julkista velkaa ja luokkaeroja. Näiden globaalien haasteiden …

Lue Lisää

Työhönsä tyytyväinen suomalainen

TNS Gallup oli mukana selvittämässä eurooppalaisen työtyytyväisyyden tasoa. Suomalaisten tyytyväisyys työoloihin on reilusti eurooppalaisen keskiarvon yläpuolella: eurooppalaisista keskimäärin 53% on työoloihinsa tyytyväisiä, kun Suomessa tyytyväisyyttä nauttii 84%. Kaikkein tyytyväisimpiä työoloihin ovat tanskalaiset (87%) ja vähiten tyytyväisiä kreikkalaiset (16%). Tutkimuksen perusteella keskimääräinen tyytyväisyys vaihtelee maan lisäksi myös ikäryhmittäin ja koulutuksen keston mukaan. 15-24-vuotiaista keskimäärin 60% on …

Lue Lisää

Oletko sinä klik-luova?

Ilman internetiä monelle tulee rampa olo – olemme niin työssä kuin vapaa-ajalla huomaamattamme jatkuvasti linkittyneitä internetin kautta tietoon ja toisiimme. Suhtautuminen internetiin kuitenkin vaihtelee. Osalle netti vahvistaa ”minän” elämää. He korostavat omaa nettipersoonallisuuttaan ja pyrkivät erottautumaan muista tiedoillaan ja taidoillaan. Enemmistö suomalaisista pitää kuitenkin ”minänsä” netissä piilossa. He jättävät nettiin oman jälkensä varoen. Suomalaista netinkäyttöä …

Lue Lisää

Hereillä, siksi netissä

Netin käyttö on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina vallaten yhä enemmän aikaa suomalaisten arjessa. Netin käytön suurin muutos liittyy älypuhelimien määrän kasvuun: nettiä käytetään yhä useammin ja yhä useammasta käyttöpaikasta käsin. Suomalaisia 15-79-vuotiaita  internetkäyttäjiä on tällä hetkellä 3,8 miljoonaa. Nettikäyttäjien määrä on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2012 asti, mutta netin käyttö kasvaa voimakkaasti, kun suomalaiset ottavat …

Lue Lisää