Gallup Forum

Kirjaudu sisään

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää läpinäkyvää tutkimustoimintaa – ja vahvistaa kuluttajan asemaa

Toukokuun 25. päivä voimaantuleva EU:n tietosuoja-asetus on positiivinen asia markkina- ja mielipidetutkimustoimialalle. Se lisää toimialan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä niin kuluttajien kuin tutkimusten tilaajien silmissä. Kuluttaja saa entistä luotettavamman ja läpinäkyvämmän kuvan markkinatutkimuksesta ja henkilötietojensa käsittelystä. Tietosuojaan liittyviä ohjeita on jo aiemmin kirjattu tutkimusalan kansainvälisen järjestön ESOMARin sääntöihin sekä markkinatutkimustoimialan ISO 20252 -standardiin, joita kumpaakin olemme …

Lue Lisää

Yksityiset terveyspalveluyritykset onnistuneet maineen rakentamisessa

TNS Gallup tutki nyt ensimmäistä kertaa vuosittaisessa yritysten maine- ja vastuullisuustutkimuksessa myös terveyspalveluja tarjoavia yrityksiä. Hieman yllättäen koko aineiston mainevertailussa top 10 -listalle nousi jopa neljä terveyspalveluyritystä: turkulainen Sairaala Neo, Diacor, Koskiklinikka sekä Dextra. Terveyspalveluita tarjoaville yrityksille annettiin kautta linjan hyviä arvioita myös vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kriittisimpiä kuluttajat olivat yritysten avoimuuden ja rehellisyyden suhteen: niissä …

Lue Lisää

Kaksi kolmesta suomalaisesta on somessa viikoittain

Suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa reilusti vähemmän muihin Pohjoismaihin verrattuna, kertoo juuri julkaistu TNS:n Connected Life -tutkimus. Myös Keski- ja Pohjois-Eurooppaan verrattuna olemme kymmenisen prosenttiyksikköä jäljessä. Kasvuvauhti on kuitenkin Suomessa kiivas. Vuodessa somen käyttö on kasvanut kuudella prosenttiyksiköllä. Länsi- ja Pohjois-Euroopan vuosikasvu someluvuissa on yli 10 prosenttiyksikköä, kattaen kaikki tutkimuksessa mukana olevat somekanavat. Suurimmat somekanavat Suomen …

Lue Lisää

Digitaalisuus muuttaa suomalaista kuluttajaa

TNS:n johtaja Richard Ingleton tietää tutkimusten perusteella sanoa, että digitaalisuus vaikuttaa nuorten kuluttajien ostokäyttäytymiseen jo enemmän kuin talous. Kysyttäessä Ingletonin näkemystä siitä, millainen suomalainen kuluttaja on kymmenen vuoden päästä, tunnustaa vasta kaksi kertaa Suomessa vieraillut Ingleton, ettei vielä ihan täysin tunne suomalaisia kuluttajia. ”Vaikutelmani on, että suomalainen on stoalainen: sellainen, joka tyynesti sietää kipua ja …

Lue Lisää

Uudistunut KMT-tutkimus mittaa lehtien lukijamäärät painettuina ja digitaalisina versioina. Tutkimuksessa tarkastellaan myös erilaisia mediankäyttäjätyyppejä. Noin puolet suomalaisista käyttää vahvasti sekä perinteisiä että nettimedioita. Reilu viidennes turvautuu pääasiassa perinteisiin medioihin (painetut lehdet, televisio ja radio). Neljännes kansasta kokee olevansa nettimedioiden suurkuluttajia. Ryhmiä erottaa toisistaan myös se, mitä netissä tehdään. Perinteisten medioiden suurkuluttajien netin käyttöä leimaa hyöty …

Lue Lisää

Mediakäyttö ja sukupolvien välinen kuilu

Tämän päivän nuoret eli Z-sukupolvi eroaa vanhemmista ikäluokista siinä, että he ovat kasvaneet tekniikan ympäröimänä. Sanotaan, että he ovat niin tottuneita elektroniikkaan, että heitä on kovin vaikea yllättää millään uudella. Nuorten median käytölle tunnusomaista on internetin ja mobiilinetin monipuolinen hyödyntäminen. Tämän myötä median käyttötavat ja ajankäyttökin eroavat selvästi vanhemmasta väestöstä. Vuoden 1995 jälkeen syntyneellä Z-sukupolvella …

Lue Lisää

Arkirumbaa ja valmisruokia

Kesälomat päättyvät, koulut alkavat ja lapsiperheiden aikataulutettu arki pyörähtää käyntiin. Noin puolet kouluikäisten lasten vanhemmista on mielellään mukana lastensa harrastuksissa. Harrastuksiin kuskatessa ja urheiluseuran kahviota pyörittäessä hurahtaa vanhemmilta tunti jos toinenkin. Onneksi kaupoissa on tarjolla myös valmisruokia, jotka sopivat lapsiperheen arkeen. Toive arjen helpottamisesta on yhteinen tekijä lapsiperheille lasten iästä riippumatta. Pikkulasten vanhemmat kaipaavat muita …

Lue Lisää

Henkilötietojen luovuttaminen verkossa arkipäiväistyy

Eurobarometri 431 selvitti maaliskuussa 2015 Euroopan Unionin kansalaisten ajatuksia henkilötietojen säilyttämisen turvallisuudesta. Yleisesti ottaen suomalaiset olivat luottavaisempia verrattuna EU-kansalaisiin. Suomalaiset kokevat yleisesti, että heillä on suhteellisen hyvä valta vaikuttaa verkossa antamiinsa tietoihin. 16 % on sitä mieltä, että he voivat korjata, muuttaa tai poistaa antamiaan henkilötietoja täysivaltaisesti ja enemmistön (64 %) mielestä osittain. Suomalaisista vain …

Lue Lisää