Säännöt ja jäsenyysehdot

Kantar Forum säännöt
Nämä säännöt ja ehdot koskevat jäsenyyttäsi Kantar Forum tutkimuspaneelissa. Tutustu myös yksityisyydensuojaan ja pistejärjestelmän sääntöihin, jotka muodostavat kokonaisuudessaan Kantar Forumin säännöt ja jäsenyysehdot.

Kantar Forum panelistit
Kantar Forum on Kantar Media Finland Oy:n omistama ja hallinnoima tutkimuspaneeli. Yhteydenotot sähköpostilla forum@kantar.fi Panelistit ovat 15 vuotta täyttäneitä Suomessa asuvia henkilöitä. Henkilö voi osallistua paneeliin vain kerran yhdellä sähköpostiosoitteella. Kantar TNS varaa itselleen oikeuden hylätä jäsenhakemus. Panelisti sitoutuu antamaan asianmukaisia, oman mielipiteensä mukaisia vastauksia osallistuessaan tutkimuksiin. Kantar Forumiin osallistuva tai hänen taloutensa jäsen, ei saa olla töissä markkinatutkimusyrityksessä eikä myöskään media - (radio, TV tai lehdet) tai mainostoimistossa. Kantar Forumissa voi olla mukana yksi tai useampia talouden jäsenistä. Jäsenyys oikeuttaa erilaisiin palkkioihin, joista on kerrottu tarkemmin palkkiosivulla.

Vahingonkorvausvastuu
Kantar Media Finland Oy ei vastaa missään olosuhteissa vahingoista, jotka aiheutuvat Kantar Forumin jäsenyydestä, Kantar Forumin sivujen käytöstä, käytönestymisestä, näillä sivuilla annetusta informaatiosta tai materiaalista riippumatta siitä onko kyseessä suorat, epäsuorat, erityiset, satunnaiset tai välilliset vahingot tai menetykset, kaupankäyntitappiot, tulojenmenetykset tai kulut, vaikka olisi ollut tietoinen sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai ne olisivat olleet ennakoitavissa tai Kantarilla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Henkilötiedot
Liittymislomakkeella sinulta pyydetään henkilökohtainen sähköpostiosoite ja salasana paneeliin rekisteröitymistä varten. Salasanaa ei tule luovuttaa missään tilanteessa kenellekään. Vastuullasi on pitää salasana suojassa. Kantar ei ole vastuussa käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi ja salasanasi luvaton käyttö. Paneelin jäsen vastaa siitä, että Kantar Forumille annetut yhteystiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite) ovat ajan tasalla ja oikeelliset. Liittyessäsi mukaan Kantar Forumiin, annat luvan henkilötietojesi käsittelyyn ja säilytykseen markkinatutkimustarkoituksiin.

Muutokset
Kantar voi milloin tahansa myöskin ilman etukäteisilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja, yksityisyydensuojan tai palkkiojärjestelmän sisältöä, sekä muuttaa ja muunnella tämän sivuston sisältöä taikka estää pääsyn tälle sivustolle.

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kantar Forum -vastaaja voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai ilmaiseen päivystysnumeroon, 0800-19889. Kantar Media Finland Oy voi myös purkaa sopimuksen, mikäli vastaaja ei huomautuksista huolimatta täytä sopimuksen mukaisia velvoitteita. Sopimuksen purkauduttua panelistin tunnistetiedot poistetaan Kantar Forumista.

A. Kantar pidättää oikeuden erottaa henkilö paneelista, jos kyseinen henkilö rikkoo voimassa olevia sääntöjä. Tällaisia perusteita on tyypillisesti tilanne, jossa henkilö on mukana paneelissa usealla eri sähköpostiosoitteella tai systemaattisesti täyttää lomakkeita epäasianmukaisesti.
B. Jos paneelin jäsen ei ole aktiivinen yli 12 kuukauteen, panelisti merkitään lopettaneeksi. Tämän jälkeen uusia tutkimuskutsuja ei enää lähetetä.
C. Paneelin jäsenen tiedot säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen mielipide- ja markkinatutkimusprojektien tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

Voit irtisanoa jäsenyyden milloin tahansa lähettämällä sähköpostia otsikkorivillä "Haluan erota Kantar Forumista" osoitteeseen forum@kantar.fi tai klikkaamalla tutkimus kutsusta erolinkkiä. Paneelin jäsenyyden päättyessä mistä tahansa syystä, kaikki pistejärjestelmässä ansaitut pisteet menetetään.

Materiaalien tekijänoikeudet
Kaiken näillä sivuilla ja Kantar Forumin tai Kantarin tutkimuslomakkeilla esitetyn materiaalin, sisältäen kuva- video- ja äänitiedot, tekijänoikeudet kuuluvat materiaalin tekijöille ja Kantar TNS Oy:lle. Kaiken näillä sivuilla tai tutkimuslomakkeilla olevan materiaalin kopiointi, tulostaminen, tallentaminen ja kaikkinainen reprodusointi tai julkaiseminen yksityiseen tai julkiseen käyttöön ilman asianmukaista, Kantar TNS Oy:n kanssa tai kautta neuvoteltua lupaa on ehdottomasti kielletty. Tekijänoikeuksien loukkaaminen voi johtaa oikeustoimiin ja rangaistuksiin.